Wednesday, 27 April 2011

ನಾನು ನೀನು ಸಮಾನಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಗೆಳೆತಿ ...
ಭೂಮಿ ಬಾನು ಇದ್ದಂತೆ.........
ಬಾನು ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ..
ಭೂಮಿ ಬಾನತ್ತ ಚಾಚಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ..
ಬಾನು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಮಳೆ ಹನಿಸುವೆ ಎಂದರೂ..
ಭೂಮಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸಿದರೂ ...
ಬಾನು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ....
ಬಾನು ಭೂಮಿ ..ನಾನು ನೀನು......ಗೆಳತಿ...
ನಮ್ಮದೇ ಪರಿದಿ...ನಮ್ಮದೇ ಪರದೆ ...ನಮ್ಮದೇ ಸರಹದ್ದು..
ಆದರು ಕ್ಸಿತಿಜದಂಚು ತಲುಪಿದಾಗ ......
ಪರಿದಿ ಪರದೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಸರಹದ್ದ ತೊರೆದು...
ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ..ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ.........

No comments:

Post a Comment

ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಕಾರ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳೇನೋ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ...