Thursday, 7 April 2011


ನನಗೆ ರಾಧೆಯಾಗುವ ಅಸೆ ಕೃಷ್ಣ..
ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ.......
ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ..........
ನಿನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಪಾದೋದಕ ಕೊಡದ.....
ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಬೇಡ.........
ನಿನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ನನ್ನ ನಗೆ ಬೆರಸಿ....
ನಿನ್ನ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವಾನ ಸೇರಿಸಿ....
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡಿಸಿ.......
ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ.......ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಂತೆ.....
ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ....ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ........ನಿನ್ನೊಳಗೆ.........
ನನಗೆ ರಾಧೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಕೃಷ್ಣ..........

No comments:

Post a Comment

ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಕಾರ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳೇನೋ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ...