Wednesday, 27 April 2011

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೀಗೆ......ಗೆಳೆಯ

ಬೇಕು ಎಂದರೂ ಸನಿಹ ಇರಲಾಗದೆ.......

ಬೇಡ ಎಂದರೂ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಿಡಲಾಗದೆ ..
...
ಅಗತ್ಯ ಅನಗತ್ಯಗಳ ವ್ಯತಾಸವೇ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ......

ನನ್ನದಲ್ಲದ್ದು ನನ್ನದಾದ ಹಾಗೆ .


ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ........

ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.....


ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೂ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ..........

ಬಂದಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ...........
ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಗಳು ನಾವು .....

ಕಣ್ಣಿಗೇ ಕಾಣದ ಹಾಗೇ....
 

No comments:

Post a Comment

ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಕಾರ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳೇನೋ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ...