Monday, 25 April 2011

ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಂಡಿಯಾಕೆ ನೀನು....ಯಾಕೆ ನಾನು..
ಆಯ್ಧವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ....
ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ..
ಯಾರ ಕೈವಾಡವಿದು ...
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ನಾನು...ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯ ನೀನು..
ಒಲವಿನ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ...ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ..
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನದೇ ಬಂಧಗಳು....
ನನಗೋ ನನ್ನದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು..
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಾವೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಗೆರೆಗಳು...
ಎಳೆದ ಪರೆದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಳೆಗಳು...
ವಿಷ್ಮಯವೇ .....ವಿಶೇಷವೆ...ವಿಷಾದವೇ ....
ಏನು ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದು...
ನನ್ನದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಒಲವೆ...
ನೀನು ನಾನು...ನಾನು ನೀನು...
ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವವರೆಗೆ....
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು...ನಾನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು..
ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ...ರಾಧೆಯಂತೆ...
ಅಗಾಧ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರದಂತೆ...
ಸಾಗೋಣ ..
ಒಲವಾಗಿ...ಬಲವಾಗಿ ...ಗೆಲುವಾಗಿ...
ಹೀಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿ...ನಿರಂತರವಾಗಿ.....!!!!

No comments:

Post a Comment

ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಕಾರ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳೇನೋ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ...