Monday, 25 April 2011

ಕಿರುಹಣತೆ


ಅಳಲಾರೆ ಗೆಳೆಯ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...
ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮುಂದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ...
ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಬಲೇ...
ಅಳಲಾರೆ ಗೆಳೆಯ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...
ಪ್ರೀತಿಸುವವನ ಮುಂದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ..
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ತೊರೆದು
ಪ್ರೀತಿಸುವವನ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿರಭಿಮಾನಿ...
ನನ್ನ ಕಂಬನಿ ನಾನು ಅಬಲೇ ಎಂದಲ್ಲ...ನಾನು ನಿರಭಿಮಾನಿ ಎಂದಲ್ಲ...
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿ ನಿನ್ನ ಅನುಕಂಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ...ನಿನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಅಲ್ಲ...
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ನೀಡಲಾಗದ ನನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಗಾಗಿ...
ನಾ ನಿನಗೆ ನೀಡುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ....
ನೀ ನನಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಲವಿನ ಕಿರುಹಣತೆಗಾಗಿ....
ಸಂಬಂದಗಳ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿಗಾಗಿ!!!!!!......

No comments:

Post a Comment

ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಕಾರ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳೇನೋ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ...