Sunday, 30 November 2014

ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ
ಒಂದು ಸರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ
ನಡುವಿನ
ಅಂತರ
ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದರೂ
ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಸರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಡೆಗಿನ
ಅಂತರ
ಅಜಗಜಾಂತರವೆನ್ನುವುದು
ವಿಪರ್ಯಾಸ ........... 

1 comment:

ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಕಾರ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದ್ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳೇನೋ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ...