Monday, 29 July 2013

ನಲ್ಲ........ ಇವನೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ ....:))))


ನದಿಯ ಹಾಡಿನ ಸೊಬಗ 
ನದಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲೇಕೆ ಹುಡುಕುವೆ ನಲ್ಲ....
ಸಾಗರನ ಅಧರ ಚುಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು..
ನನ್ನ ಒಲವ ಗೀತೆಯ 
ನಿನ್ನಿರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವ ನನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲೇಕೆ ಹುಡುಕುವೆ ನಲ್ಲ...
ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ
ಅಳುತ ನಗುವ 
ನಗುತ ಅಳುವ 
ಮನದ ಮಂದಕಿನಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಣುಕು ..:)))))


ಹೊರಟೆ ಎಂದು 
ಹೊರಟ ಮೇಲೆ... 
ಮೊಗವ ನೋಡಿ ನಗುವೇ ಏಕೆ ನಲ್ಲ...
ನೀ ನಕ್ಕೊಡನೆ..
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹನಿಯ ...
ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ...
ನೀ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ 
'ಹೋಗಬೇಡ ನೀ 'ಎಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ತಡೆಯಲಿ 
ಎಂದೇ ತಾನೇ ಈ ಚೆನ್ನಾಟವೆಲ್ಲ...:)))))


ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ 
ಎಂಬ ಮಾತು ತಪ್ಪೇನೋ ನಲ್ಲ...
ಆದರೆ ನೀನಿಲ್ಲದ
ನೋವಿನಲಿ 
ನಾನಿರುವೆ 
ಎಂಬ ಮಾತು ತಪ್ಪಲ್ಲವಲ್ಲ... ...:)))


ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯ ನಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ...
ಇರುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ 
ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಮ್ಮುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ....:))))


ಈ ಭುವಿಯ ತೊರೆವ ಮೊದಲು...
ನನ್ನ ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ನಿನಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆಣೆ ಇದೆ ನಲ್ಲ...
ನನ್ನ ಕೆಲವು ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಮನಕೆ....
ನನಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರು ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆ...
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿನ್ನ ನಿಶಬ್ದ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ....
ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ತಿತಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ....
ನನ್ನ ಉಪಸ್ತಿತಿ ನಿನ್ನ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ.... 
ರುಜು ಹಾಕಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊ ನಲ್ಲ....
ಎಂದೇನಲ್ಲ....
ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡ ನಲ್ಲೆ....
ಈಗಾಗಲೇ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನಲ್ಲ....!!!!!!!!!!.))))


ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಪುಟ್ಟ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ 
ಕಂಡ ನಲ್ಲ....
ಮೊದಲ ಬೇಟಿಯ ನಂತರ
ಬೆವೆತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮೊಗದ 
ನೆನಪಾಯ್ತು ಎಂದನಲ್ಲ....:))))


ನೀ ಬರೆವ 
ಕವಿತೆಗೊಂದು 
ಕವಿತೆ ಬರೆವೆ
ಎಂದ ನನ್ನ ನಲ್ಲ...
ಅವನ ಬೆರಳ ತುದಿಯ 
ಎನ್ನೊಸಲ ಮೇಲಾಡಿಸಿ..
ಮೊಗದಿ ಮೂಡಿದ ರಂಗೇ
ನಾ ಬರೆದ ಕವಿತೆ ಎಂದನಲ್ಲ......:)))


ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ
ತಪ್ಪಿದ ನನ್ನೆದೆಯ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ 
ಅಂಗಳದ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಹುಸಿನಕ್ಕಳಲ್ಲ.....:))))))))


ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡದ 
ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದ ನೀಡು 
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಲ್ಲನನ್ನ 
ನಸುನಕ್ಕ ನನ್ನ ನಲ್ಲ...
ತನ್ನ ತಾನೇ ನನಗೆ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ...:)))))


ಪದೇ ಪದೇ
ನಾ ನಿನಗೆ ಸೋಲಲು ಕಾರಣವಿದೆ ನಲ್ಲ
ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಗಿಂತ
ಸೋತು ನಾ ಅತ್ತಾಗ ನೀ ಹಾಕುವ ತೋಳಬಂಧಿಯ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ....:))))


ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಹೊನಲಿಗೆ ನಾಚಿ ನಲ್ಲ 
ನೂಪುರದ ಘಳಿರು ತನ್ನುಸಿರ ಸ್ತಂಭಿಸಿತಲ್ಲ ...:)))

ನನ್ನ ಮನ ಎಷ್ಟು ಕೃತಘ್ನ ಕೇಳು ನಲ್ಲ...
ನೀ ನನ್ನೊಡನೆ ಕದನಕ್ಕಿಳಿದರೂ ನಿನ್ನ ಪರ ವಹಿಸುವುದಲ್ಲಾ ...:))))

ನೀ 
ವರುಷಗಳ 
ಮೊದಲು 
ಬರೆದ 
ಪ್ರೇಮಪತ್ರಕ್ಕೆ 
ಇಂದೂ
ಅಂದಿನ 
ಅದೇ ಘಮಲು ನಲ್ಲ...
ಪುಟ 
ತೆರೆದೊಡನೆ 
ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಶ 
ನೆನಪಾಗುವುದಲ್ಲ...:)))))

ನಲ್ಲನ 
ನೋಡಲು 
ಅವನೂರಿಗೆ ಹೋದೆ..
ಬರುವ ಹಾದಿಯಲೆಲ್ಲ 
ಗುಲ್ ಮೊಹರಿನ 
ಕಾಲು ಹಾಸು...
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರೆ 
ಹೂ ನಲುಗಬಹುದೆಂದು
ಹೂ ಒಣಗುವವರೆಗೂ 
ಅವನೊಡನೆ ಕುಳಿತು ಕಾದೆ...
ಹೂ ಒಣಗುವ ಮೊದಲೇ..
ನೀ ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ
ಎಂಬಂತೆ ನಸುನಗೆಯ ಬೀರಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೂ ಉದುರಿದವಲ್ಲ...:)))))))))

ನೀ 
ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ...
ಹೂವ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಸಿರುವೆ ನಲ್ಲ...
ಹೂವ ನೋಯಿಸದೆ 
ಬಳಿ ಬರುವ ಹಾದಿ ತಿಳಿದರೆ 
ನೀ ಹೂವಂತ ನಲ್ಲ ಎಂದೆನಲ್ಲ...
ನಸುನಕ್ಕ ನಲ್ಲ...
ತಾ ಬರದೆ .....
ಹೂವಿನೊಡನೆ 
ನನ್ನನ್ನೇ 
ಅವನಿರುವೆಡೆಗೆ..
ಅವನೆದೆಯೊಳಗೆ ...
ಸೆಳೆದೊಯ್ದನಲ್ಲ......:)))))

ಈ ಏಕಾಕಿತನಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ
ಯಾವ ಹಗೆತನವೋ ನಲ್ಲ..
ನೀನಿದ್ದೆಡೆ ಅದು ತಲೆ ಹಾಕದಲ್ಲ ....
ನೀ ಹೋದೊಡನೆ ....
ನನ್ನೆದೆಯರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಎಡ ತಾಕುವುದಲ್ಲ...:))))

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಣತೆಗೆ 
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಲ್ಲ...
ನೀ ಬಂದ ಒಡನೆ
ತಾವೇ ಆರಿಹೋಗಿ....
ನಿನ್ನ ತುಂಟತನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ....:))))))

ನಾ
ಬರೆವ 
ಪದವೆಲ್ಲಾ ....
ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿತ 
ಒಲುಮೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ 
ನಾ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆ ನಲ್ಲ....:))))))


No comments:

Post a Comment

ನೆನ್ನೆ ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಜು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೊರಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ನಾ ಬಸ್ ಪಯಾಣ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿ...