Monday, 15 September 2014

 ದೇವಾ !!!!

ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಅವನ ಮೊಗದ ಕಲೆಯ ಅಣಕಿಸಲು
ಬಳಸಬಿಡಬೇಡ ದೇವಾ
ನನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲೂ ಕಲೆಗಳಿವೆ ,,,,,
ಅವನ ಬಳಿಯೂ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದ
ಮರೆಸಬೇಡ ದೇವಾ !!

1 comment:

ನೆನ್ನೆ ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಜು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೊರಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ನಾ ಬಸ್ ಪಯಾಣ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿ...